Δασικοί Χάρτες

Κατά την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη, μέρος από τις σημερινές ιδιοκτησίες θα περιγραφούν ως χαρακτηρισμένες δασικές περιοχές, και οι ιδιοκτήτες τους δεν πρέπει «να πέσουν από τα σύννεφα». Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση κατά του περιεχομένου αυτού, με άλλα λόγια να κάνει ένσταση κατά του χαρακτηρισμού για το κτήμα τους. (Αμέσως μετά, για τις περιοχές που δεν θα έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, ο δασικός χάρτης κυρώνεται, καθίσταται οριστικός και αναρτάται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης-ΦΕΚ).

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι αποκλειστική. *Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος. Το αναλογούν ειδικό τέλος υπολογίζεται ανά αντίρρηση, για το σύνολο των δασικών-χορτολιβαδικών εκτάσεων που αμφισβητούνται και περιλαμβάνονται στο γεωτεμάχιο. Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες.

Με δεδομένο το γεγονός ότι, οι Δασικοί Χάρτες προσδιορίζουν το χαρακτήρα της έκτασης (Δασική ή μη) και όχι το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, καθίσταται σαφές ότι για να έχει έννοια η αντίρρηση επί του Δασικού Χάρτη είναι αναγκαία η επιλογή Δασολόγου ως Τεχνικού Συμβούλου στην κατάθεση αντίρρησης (ένστασης) κατά των Δασικών Χαρτών. Για την ορθότερη υποστήριξη και τεκμηρίωση της ένστασης, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την έκθεση αυτοψίας και φωτοερμηνείας με όλες τις διαθέσιμές αεροφωτογραφίες (από το 1945-σήμερα), προκειμένου να στηρίξει πληρέστερα τις θέσεις του ενιστάμενου στην ειδική επιτροπή για τη διαχρονική εξέλιξη των φυτοκοινωνιών-βλάστησης της έκτασης, για την οποία γίνεται η αντίρρηση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις επί τεχνικών θεμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

Εντοπισμός  ιδιοκτησίας

Εξέταση δικαιολογητικών

Υποβολή αντίρρησης

Υποβολή φυσικού φακέλου

Σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας

Παράσταση επί της επιτροπής αντιρρήσεων