Ενδεικτικός εξοπλισμός:

 • Gps Garmin οregon
 • Κλισίμετρο Suunto
 • Πυξίδα Suunto
 • Workstations & laptop computers
 • Tablet PCs
 • Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
 • Παχύμετρα Nestle και Haglof
 • Όχημα 4x4, Ssangyong musso sports 2.9 turbo diesel
 • Όχημα 4x4, Jeep Grand Cherokee 4.7 v8
 • Αεροφωτογραφικό τετρακόπτερo DJ Phantom II
 • Προσαυξητικό τρυπάνι 40cm Haglof
 • Ασύρματοι πομποί Cobra 12km
 • Στερεοσκόπιο 4x
 • Υψόμετρο - αποστασιόμετρο laser

Σχεδιασμός, Διαχείριση και Μελέτη Περιβαλλοντικών και Δασικών έργων & συναφείς υπηρεσίες.  kostaspasvantis@gmail.com  6937142634/2592022163