Ενδεικτικές δασικές μελέτες:

1. Ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιού “Ο Δρόμος του Νερού” Παλαιάς Καβάλας                                                    

2. Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίμνης Φωλεάς Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας                           

3. Πίνακας υλοτομίας κοινοτικού δάσους Αντιφιλίππων Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας 

4. Διάνοιξη δασικού δρόμου στο λόφο "Φυτιά" Δ. Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης 

5. Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος Χώρου και της Βλάστησης των Διαταραχθέντων Χώρων του Έργου: Αιολικό  Πάρκο στη θέση ‘‘Μικρό ∆ερβένι – Σλίβα’’ Π.Ε. Έβρου

6. Διάνοιξη οδού Γ' κατηγορίας για πρόσβαση σε ποιμνιοστάσιο στη Νέα Πέραμο Καβάλας

7. Αποκατάσταση αναδάσωση λόγω λειτουργίας μονάδας ΑΕΚΚ στην Τ.Κ. Πυλαίας Π.Ε. Εβρου εμβαδού 30.065,85 τμ

8. Σύνταξη ειδικού διαχειριστικού σχεδίου της ζώνης Α' του Εθνικού Πάρκου "Δαδιάς Λευκίμης"

9. Βελτίωση δασικού δρόμου Β' κατ. μήκους 1185,80 μ στη θέση "Βαθή" Τ.Κ. Παναγίας Δ. Θάσου

10. Αποκατάσταση περιβάλλοντος έκτασης 31.554,50 τμ λόγω ερευνητικών εργασιών στη θέση "Δροσερό Ρέμα" Τ.K. Γρανίτη Π.Ε. Δράμας 


Ενδεικτικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Μονάδα  Φροντίδας Ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους δυναμικότητας 99 κλινών» στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με σύστημα βιολογικού καθαρισμού πολλαπλών μεμβρανών και χρήση UV για απολύμανση. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού περιλαμβάνει τρεις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, δύο βιολογικούς αντιδραστήρες και μία δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης, ενώ τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται για υπεδάφια άρδευση των χώρων πρασίνου της μονάδας

2. ΜΠΕ εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 249.510 τμ στη θέση "Ρετσίνι" Τ.Κ. Ροδοχωρίου Δ. Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας

3. ΜΠΕ εκμετάλλευσης λατομείου ζεολίθου έκτασης 83.4273 τμ στη θέση "Κόκκαλο" Τ.Κ. Πετρωτών Δ.Ε. Τριγώνου Π.Ε. Έβρου

4. ΜΠΕ για την ΑΕΠΟ λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.200 τμ στη θέση "Φουντουκλούκι" Τ.Κ. Οχυρού Δ. Κάτω Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας

5. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου: Διάνοιξη δασικού δρόμου για την πρόσβασης σε πσραχωρηθέντα αγροτεμάχιο μήκους 643μ. στη θέση «Μοναστήρι» TΚ. Ποδοχωρίου Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ενδεικτικές τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας:

1. Μπουμπούνας Γεώργιος Τ.Κ. Χαλκερού Δήμου Καβάλας Π.Ε. Καβάλας

2. ΤΟΣΚΑ ΑΤΕ Οικισμός Παληού Δήμου Καβάλας Π.Ε. Καβάλας

3. Μιάμου Ρωξάνη, Τ.Κ. Παναγίας Δήμου Θάσου Π.Ε. Θάσου

4. Μπάζδρας Δήμητριος, Τ.Κ. Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας

5. Μπαλαμπάνης Σταύρος, περιοχή "Βρασίδας" Δ.Κ. Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ενδεικτικές μελέτες ειδικής οικολογικής αξιολόγησης: 

1. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,95kW στην Τ.Κ. Χρυσαυγής Δ. Λαγκαδά

2. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ποζολάνης) στο Δήμο Αλμωπίας Π.Ε. Πέλλας

3. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση φ/β σταθμού ισχύος 999,9kW στη Δ.Κ. Μεγάλης Παναγιάς, Π.Ε. Χαλκιδικής

4. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση λατομείου μαρμάρων στην Τ.Κ. Βώλακα Π.Ε Δράμας 

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση λατομείου αδρανών υλικών στη θέση "Μπάτσοβο" Δ.Ε. Πολυκάστρου Π.Ε. Κιλκίς 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορες μελέτες:

1. Έκθεση Γεωτεχνικού συμβούλου για την κτηνοτροφική μονάδα ΚΡΕΚΑ Α.Ε. (Ερατεινό Καβάλας)

2. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης παλαιού λατομείου στη θέση "Βασιλικό Βουνό" Τ.Κ. Γρανίτη Π.Ε. Δράμας

3. Τεχνική Έκθεση-Διαπίστωση ζημιάς λόγω αποψιλωτικής υλοτομίας δένδρων λεύκης στο Κεφαλάρι Δράμας  

4. Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση με σκοπό την ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή Τ.Κ. Γαληψού Δ. Παγγαίου Π.Ε Καβάλας 

5. Κατάρτιση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής ανασκόπησης και δημόσιας διαβούλευσης για το αντικείμενο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της εφαρμογής διαχειριστικών κανόνων και μέτρων, για το αστικό πράσινο και τους αστικούς χώρους πρασίνου στο πλαίσιο των εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος LIFE17 GIC/GR/000029 GrIn –Δράση C1.1 Elaboration of guidelines for the strategic planning and management of urban green areas in response to climate change (Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής)