Νέα Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Καβάλας. Έληξε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων 

Στις 15 Ιανουαρίου αναρτήθηκαν εκ νέου οι δασικοί χάρτες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ξεκινά την 29η Ιανουαρίου 2021 και λήγει την 13η Μαΐου 2021. Για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες. *Στο άρθρο 39 του Ν.4801/2021 ΦΕΚ 83/τ.Α/24-05-2021 δόθηκε παράταση έξι μηνών στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων. *Στο άρθρο 70 του Ν.4843/2021 ΦΕΚ 193/τ.Α/20-10-2021 δόθηκε εκ νέου παράταση τεσσάρων μηνών. *Στο άρθρο 90 του Ν.4916/2022 ΦΕΚ 65/τ.Α/28-03-2022 δόθηκε εκ νέου παράταση μέχρι τις 31/5/2022. Στο άρθρο 147 του Ν.4938/2022 ΦΕΚ 109/τ.Α/06-06-2022 δόθηκε εκ νέου παράταση μέχρι τις 15/7/2022. *Στο άρθρο 41 του Ν.4958/2022 ΦΕΚ 142/τ.Α/21-07-2022 δόθηκε νέα παράταση μέχρι τις 31/7/2022.

Οι νέοι Δασικοί Χάρτες στην περιοχή μας αφορούν τις περιοχές όπου υπήρχαν οικιστικές πυκνώσεις και δεν υπήρχε η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης, ενώ δυνατότητα αντίρρησης δίνεται και σε περιοχές εντός εποικισμού στις οποίες ένας πολίτης δεν είχε υποβάλλει στο παρελθόν αντίρρηση. Στις περιοχές όπου έχουν εξεταστεί οι αντιρρήσεις (Π.Ε. Καβάλας), οι αποφάσεις των ΕΠΕΑ έχουν περαστεί στο νέο Δασικό Χάρτη. Στις περιοχές που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία (Π.Ε. Θάσου), οι αντιρρήσεις που πρόλαβαν να εξεταστούν έχουν περαστεί στο νέο Δασικό Χάρτη ενώ οι αντιρρήσεις, οι οποίες δεν πρόλαβαν να εξεταστούν θεωρούνται σε ισχύ και θα εξεταστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Με λίγα λόγια οι πολίτες που είχαν υποβάλει αντιρρήσεις δε χρειάζεται να προβούν σε ενέργειες και δεν μπορούν να κάνουν εκ νέου αντίρρηση για το ίδιο γεωτεμάχιο *{τα ανωτέρω ισχύουν με τα σημερινά δεδομένα, πιθανόν στο μέλλον να δοθεί το δικαίωμα να γίνουν αντιρρήσεις που για κάποιους λόγους δεν έγιναν στις προηγούμενες αναρτήσεις σε περιοχές εκτός εποικισμού (ντόπια) πχ Μυρτόφυτο Παγγαίου, περιοχές Θάσου}. *Υπάρχει το δικαίωμα αίτησης αναμόρφωσης του δασικού χάρτη σε περιπτώσεις πρόδηλου σφάλματος. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποφάσεις Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη Νήσο Θάσο

Αναρτήθηκε μέρος των αποφάσεων της επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) δασικών χαρτών Δήμου Θάσου. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποφάσεις Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων για την Π.Ε Καβάλας

Αναρτήθηκε το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) δασικών χαρτών ΟΤΑ Καβάλας, ΟΤΑ Ν. Ηρακλείτσας, Ελευθερών και Αγίου Ανδρέα και ΟΤΑ Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου Π.Ε. Καβάλας. καθώς και το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) δασικών χαρτών υπολοίπου Δήμου Καβάλας και Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εκχερσωμένες εκτάσεις

 

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 5037/2023, όσες εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις δηλώνονται στο ΟΣΔΕ διατηρούν τη γεωργική χρήση. Οι αγρότες δε χρειάζεται να κάνουν κάτι για την αποτύπωση των εκτάσεων αυτών, καθώς ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, το γεωχωρικό περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε.

Δασωμένοι Αγροί

Με την νέα ρύθμιση N.4915/2022 στην περίπτωση που σήμερα μια έκταση θεωρείται δασική έκταση, αλλά στο παρελθόν (1945 ή 1960) ήταν αγροτική, δεν υπάγεται πλέον στη δασική νομοθεσία και επιτρέπονται όλες οι χρήσεις. Στην περίπτωση που σήμερα θεωρείται δάσος επιτρέπεται μόνο η χρήση του για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση. Η διάκριση δάσους-δασικής γίνεται από την Επιτροπή Δασολογίου της Περιφερειακής Ενότητας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης υποχρεούνται μέχρι τις 31/12/2021 να λάβουν την απαραίτητη άδεια, με υποβολή σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και κυρώσεις.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applications για smartphones

Το γραφείο μας συμμετέχει ενεργά στην iforest.gr (www.iforest.gr)  *Εταιρεία δημιουργίας εφαρμογών (Applications for Android, IOS, Windows OS) σχετικές με το περιβάλλον για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες (smartphones & tablets).

Σχεδιασμός, Διαχείριση και Μελέτη Περιβαλλοντικών και Δασικών έργων & συναφείς υπηρεσίες.  kostaspasvantis@gmail.com  6937142634/2592022163