Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι αποκλειστική, και λήγει την 28η Ιουνίου 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για εκχερσωμένες εκτάσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4280/2014 και 4315/2014 αντίστοιχα, για την "τακτοποίηση" καλλιεργούμενων σήμερα, δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν μέχρι και το έτος 2007, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα.*(σε περίπτωση που αυτός δεν είναι δασολόγος  συνυπογράφεται υποχρεωτικά από δασολόγο). Για καλλιεργούμενες σήμερα δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν το έτος 1975, υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης υποχρεούνται μέχρι τις 30/06/2019 να λάβουν την απαραίτητη άδεια, με υποβολή σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και κυρώσεις.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applications για smartphones

Το γραφείο μας συμμετέχει ενεργά στην iforest.gr (www.iforest.gr)  *Εταιρεία δημιουργίας εφαρμογών (Applications for Android, IOS, Windows OS) σχετικές με το περιβάλλον για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες (smartphones & tablets).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αλλαγή έδρας

Σύντομα το γραφείο μας θα μεταφερθεί σε ιδιόκτητο χώρο επί της Φρ. Παπαχρηστίδη 135.