Νέες αναρτήσεις Δασικών Χαρτών

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2344/83/12.01.2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ανάρτηση δασικών χαρτών ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου 2021. 

*Στο άρθρο 39 του Ν.4801/2021 ΦΕΚ 83/τ.Α/24-05-2021 δόθηκε παράταση έξι μηνών στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων. 

*Στο άρθρο 70 του Ν.4843/2021 ΦΕΚ 193/τ.Α/20-10-2021 δόθηκε εκ νέου παράταση τεσσάρων μηνών στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων.

*Στο άρθρο 90 του Ν.4916/2022 ΦΕΚ 65/τ.Α/28-03-2022 δόθηκε εκ νέου παράταση μέχρι τις 31/5/2022.

*Στο άρθρο 147 του Ν.4938/2022 ΦΕΚ 109/τ.Α/06-06-2022 δόθηκε νέα παράταση μέχρι τις 15/7/2022.

*Στο άρθρο 41 του Ν.4958/2022 ΦΕΚ 142/τ.Α/21-07-2022 δόθηκε νέα παράταση μέχρι τις 31/7/2022.