Νέες αναρτήσεις Δασικών Χαρτών

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2344/83/12.01.2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ανάρτηση δασικών χαρτών ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το πρόγραμμα των αναρτήσεων: